co děláme

Práce s hlasem má svá specifika. Jedním z nich  je  nutno vzít hned od začátku na vědomí, že hlas neexistuje odděleně sám od sebe. Funguje dobře  jen v sounáležitosti s celou  bytostí s celým člověkem a všemi jeho komponenty. Od počátku se tedy pracuje na propojování celého těla a psychiky. K tomu slouží různé techniky. Předávání a osvojování těchto technik není  věcí teoretickou, ale praktickou.

Kurz základů volného zpěvu

Obsah
 • nácvik správného dýchání
 • nácvik posazení hlasu na dechový sloupec
 • rezonanční cvičení
Určeno pro
 • všechny věkové kategorie
 • zájemce o zpěv v jakémkoliv žánru
Forma
 • individuální výuka
 • 5+5: pět lekcí a po vzájemné domluvě dalších pět lekcí

Kurz základů volného hlasu

Obsah
 • zjištění kvality mluvního projevu, dikce, výslovnosti vokálů a konsonant analýza hlasu
 • posazení hlasu
 • dýchání
 • sdělnost
Určeno pro
 • každého, kdo chce zlepšit hlasový mluvní projev v rámci osobnostního rozvoje
 • přednášející
 • lektoři, učitelé
 • pomáhající profese
 • moderátoři
 • studenti
Forma
 • individuální výuka
 • 5+5: pět lekcí a po vzájemné domluvě dalších pět lekcí
 • Navazující kondiční výuka
 • pro absolventy základního kurzu volného hlasu nebo volného zpěvu formou jednotlivých
 • lekcí

Individuální rehabilitační a léčebná péče o hlas

Obsah
 • reedukace poškozeného hlasu pomocí spec. technik (možnost spolupráce s foniatrem)
 • prevence možných hlasových poruch z přemáhání
Určeno pro
 • hlasové profesionály a všechny, kteří jsou vystaveni nadměrné hlasové zátěži
 • foniatrické pacienty
Forma
 • individuální hlasová konzultace

Jednorázové hlasové poradenství před mluvením


Dvoudílné hlasové poradenství před mluvením


Základy práce s trémou, psychosomatikou a mluvní energií