Curriculum vitae

Vystudovala jsem psychologii–logopedii a začala působit v Centru péče o hlas a řeč Healtcom Medical v Praze v Bohnicích. Tam jsem poznala skvělé kolegy, nahlédla na hlas z pohledu medicinského a do atestace pracovala pod supervizí doc. Františka Šrama.

Posléze mne má vlastní autorská tvorba přivedla ke studiu hlasu na AMU, kde mě nadchl psychosomatický přístup k hlasu, který má prof. Ivan Vyskočil a stala se jeho žačkou. Měla jsem možnost se na katedře autorské tvorby také seznámit s pedagogickými přístupy hlasového pedagoga doc. Libuše Válkové. Po absolvování AMU jsem pokračovala ve vlastním samostudiu hlasu spolu s operní pěvkyní Lídou Grejnerovou

Vedu rockovou kapelu a také samostatně vystupuji s volným zpěvem akusticky. Jsem pravidelně supervidována a supervizi též poskytuji.

Při své pedagogické práci s hlasem jsem se dala cestou, na které se spojuji medicínské zkušenosti a znalosti s reáliemi uměleckými. Věřím, že práce s hlasem má význam, že hlas může vyjádřit přesně osobnost svého uživatele a je indikátor mnohého.

Se svými žáky pracuji na hledání jejich volného přirozeného hlasu, který vyjadřuje jedinečnost jejich osobnosti a který pak lze dosadit do jakéhokoliv pěveckého nebo mluvního žánru. Dělám to moc ráda.

CV v heslech

Vzdělání

 • AMU Praha, 2002–2006
 • Divadelní fakulta, obor Autorská tvorba a pedagogika
 • Atestace I. st. z klinické logopedie/IPVZ/ 1993
 • Univerzita Karlova 1985–1990
 • Pedagogická fakulta, obor Psychologie-logopedie
 • obchodní ak. Praha 1978–1982

Ostatní kurzy

 • Arteterapeutický výcvik /garantovaný ČAA/
 • Výcvik narativní psychoterapie/ garant ISZ/
 • Kurz dílčích oslabení výkonů v kognitivních fcí
 • Kurz Afázie /Mimrová/ Thomayer. Nem.
 • Kurz poruchy a vady sluchu/ Mudr.Šupáček/

Praxe

 • vlastní klinická praxe – poradenství při obtížích
 • v komunikaci, klinická logopedie dětí a dospělých,
 • podpůrná psychoterapie, arteterapeutická
 • práce se skupinou dospělých balbutiků a
 • pacientů po mozkové příhodě .poradenství v oblasti
 • péče o hlas 1995 – dosud
 • Poliklinika SAZ Praha 7, terapeut 1993–1995
 • lektorská a asistenční činnost při vedení skupin dialogického jednání 2004 –2007 DAMU Praha, 2008
 • Healtcom medical, Praha , terapeut 1990 – 1993

Publikace a medicinská činnost

 • Odborné články (časopisy Psychologie dnes)
 • Arteterapie
 • Sborníky konferencí-přednášky
 • živé vysílání – studio Karlín (pořad o řeči)